4B = 4Bundlinjer for bæredygtighed

Vi hjælper vores kunder med at opnå markante og målbare energibesparelser og CO2-reduktioner fra deres bygningsdrift.

CASES

Landbrug & Fødevarer har skabt en store synergier mellem DGNB Buildings in Use og ISO50001 certificeret energiledelse med en samlet strategi for en CO2-neutral bygningsdrift.

I projektet har 4B Consulting hjulpet Landbrug & Fødevarers afdeling for ejendomsudvikling med at udarbejde en samlet projektplan, der kombinerer brugen af data, AI og bæredygtighed i bygningsdriften.

CASES

I Region Midtjylland skal arbejdet med energiledelse styrkes og professionaliseres for at opnå regionens mål for CO2-reduktioner.

Region Midtjylland har brugt sparring og rådgivning fra 4B Consulting til at få kortlagt eksisterende funktioner og ansvar i organisationen og samtidig undersøge mulighederne for at anvende nye digitale teknologier til at frigive arbejdskraft til andre opgaver.
CASES

Med databaseret energiledelse og kunstig intelligens har Holstebro Kommune sparet mere end 400.000 kr./år. Alt sammen med data fra forsyningsværker.

I Holstebro Kommune har man med databaseret energiledelse erstattet manuelle analyser med automatiske analyser af energiforbruget. På den måde har kommunen fået frigivet tid til at lave reelle energibesparelser.

CASES

Hørsholm Kommune har på under 1 år fået opbygget en analyseplatform af deres forbrug, og samtidig sparet kommunen for mere end 500.000 kr./år

4B Consulting har rådgivet Hørsholm Kommune med anvendelse af kunstig intelligens til at understøtte funktioner, metoder og processer. Projektet har haft fokus på at anvende data direkte fra forsyningsværkerne.
CASES

I Region Hovedstaden skal der investeres 1 mia. i energieffektive projekter. Projektet skal bidrage til regionens mål om en fossilfri el- og varmesektor i 2035.

4B Consulting har sammen med Center for Ejendomme ved Region Hovedstaden samt projektets øvrige rådgivere haft ansvaret for at udvikle og implementere energieffektive tiltag på  regionens ejendomsportefølje.

CASES

Kastrup Skøjtehal og Curlinghal står for ca. 10% af Tårnby Kommunes samlede energiudgifter. I projektet blev energiudgifterne reduceret med ca. 100.000 kr./år med simple justeringer.

4B Consulting har hjulpet med at analysere hvilke tiltag og initiativer som Tårnby Kommune skulle sætte i gang for at drive skøjtehallen og curlinghallen mest energirigtigt.

Vi anvender kunstig intelligens til at identificere, implementere og verificere energieffektiviseringer og CO2-besparelser i større bygningsporteføljer.​

Vi er uddannede DGNB-konsulenter til certificeringsordningen for bygninger i drift. Ordningen sikrer nogle gode rammer for arbejdet med bæredygtig bygningsdrift.

Vi arbejder for både private og offentlige bygningsejere, hvor vi leder større energiprojekter samt yder strategisk rådgivning i arbejdet med grøn omstilling.

Udvalgte Samarbejdspartnere for 4b consulting:

VI VIL GERNE TALE MED DIG
Har du spørgsmål omkring datadrevet energiledelse, digitalisering af bygningsdrift eller DGNB Buildings in Use? Så send gerne besked i formularen nedenfor eller en mail.