4B = 4Bundlinjer for bæredygtighed

Vi hjælper vores kunder med at opnå markante CO2- og energibesparelser gennem databaseret energiledelse og bæredygtig bygningsdrift (fx DGNB Drift)

4b consulting - datadrevet energiledelse og DGNB
Kombination af ISO50001 energiledelse og DGNB BiU skaber en succes
CASES

Landbrug & Fødevarer har skabt en store synergier mellem DGNB Buildings in Use og ISO50001 certificeret energiledelse med en samlet strategi for en CO2-neutral bygningsdrift.

I projektet har 4B Consulting hjulpet Landbrug & Fødevarers afdeling for ejendomsudvikling med at udarbejde en samlet projektplan, der kombinerer datadrevet energiledelse, AI og bæredygtighed i bygningsdriften.

CASES

Med datadrevet energiledelse og kunstig intelligens har Holstebro Kommune sparet mere end 400.000 kr./år og samtidig frigivet tid til andre opgaver.

I Holstebro Kommune har man med databaseret energiledelse erstattet manuelle analyser med automatiske analyser af energiforbruget. På den måde er der blevet mere tid til både at lave reelle CO2- og energibesparelser samt andre værdiskabende opgaver.

CASES

Silkeborg Kommune har implementeret en datadrevet tilgang til energiledelse med fokus rettet mod den organisatoriske udvikling.

4B Consulting har hjulpet med at skabe et solidt fundament for Silkeborg Kommunes indsats for energiledelse. Tilgangen har været at krydre kendte tilgange fra bl.a. Lean med nye innovative analysetekniker og tilpassede dataværktøjer.

CASES

Hørsholm Kommune har på rekordtid fået opbygget en AI-analyseplatform for deres forbrug, og har samtidig sparet mere end 1.000.000 kr./år.

4B Consulting har rådgivet Hørsholm Kommune med anvendelse af kunstig intelligens til at understøtte funktioner, metoder og processer. Projektet har haft fokus på at anvende data direkte fra forsyningsværkerne.
CASES

I Region Midtjylland skal arbejdet med energiledelse styrkes og professionaliseres for at opnå regionens mål for CO2-reduktioner.

Region Midtjylland har brugt sparring og rådgivning fra 4B Consulting til at få kortlagt eksisterende funktioner og ansvar i organisationen og samtidig undersøge mulighederne for at anvende nye digitale teknologier til at frigive arbejdskraft til andre opgaver.
CASES

I Region Hovedstaden skal der investeres 1 mia. i energieffektive projekter. Projektet skal bidrage til regionens mål om en fossilfri el- og varmesektor i 2035.

4B Consulting har sammen med Center for Ejendomme ved Region Hovedstaden samt projektets øvrige rådgivere haft ansvaret for at udvikle og implementere energieffektive tiltag på  regionens ejendomsportefølje.

Vi anvender kunstig intelligens til at identificere, implementere og verificere energieffektiviseringer og CO2-besparelser i større bygningsporteføljer.​

Vi er uddannede DGNB-konsulenter til certificeringsordningen for bygninger i drift. Ordningen sikrer nogle gode rammer for arbejdet med bæredygtig bygningsdrift.

Vi arbejder for både private og offentlige bygningsejere, hvor vi leder større energiprojekter samt yder strategisk rådgivning i arbejdet med grøn omstilling.

Udvalgte Samarbejdspartnere for 4b consulting:
VI VIL GERNE TALE MED DIG
Har du spørgsmål omkring datadrevet energiledelse, digitalisering af bygningsdrift eller DGNB Buildings in Use? Så send gerne besked i formularen nedenfor eller en mail.