DATABASERET ENERGILEDELSE med AI

Vi hjælper – og udfordrer – større ejendomsbesiddere og driftsorganisationer med at arbejde med databaseret energiledelse til at forbedre energipræstationen.

I vores samarbejder udfordrer vi gerne processer og metoder for at få det maksimale udbytte – bl.a. har vi erfaringer med at sammentænke bæredygtighedscertificeringer med ISO50001-certificeret energiledelse.

4b consulting - datadrevet energiledelse og DGNB

Kunstig intelligens

Sammen med vores kunder anvender vi kunstig intelligens (også kaldet AI) til at identificere, prioritere og verificere energiforbedringer og CO2-reduktioner på større bygningsporteføljer.

AI frigiver tid til driftspersonalet, artikel af KL

Kunstig intelligens åbner op for store besparelser, artikel fra EnergiForum

AI-verificerede energibesparelser
+ 0 kr./år

Få et uforpligtende AI-eftersyn af energiforbruget i dine bygninger

I samarbejde med AI-softwareleverandøren Ento tilbyder vi et uforpligtende eftersyn af din bygningsporteføljes energieffektivitet.

AI-platform til energianalyse

Vi har altid fokus på at have tætte og naturlige samarbejder med dygtige softwareleverandører. Én af dem er firmaet Ento, der har lavet en AI-platform til at analysere energiforbrug på.

Vi anvender bl.a. Entos platform til at udføre virtuelle energigennemgange, verificere energiperformance og prioritere den menneskelige indsats.

Ualmindelige indsigter fra almindelige data, webinar afholdt sammen med Ento

ISO50001 - certificeret energiledelse

Vi arbejder med ISO-certificerede energiledelsessystemer i større organisationer. Energiledelsessystemerne bliver altid gentænkt ud fra, hvilke data organisationen er i besiddelse af samt hvilke data fra fx forsyningsværker, der løbende kan forbedre organisationens energipræstation.

med databaseret energiledelse
+ 0

Energiledelse og IoT

Vi har flere års erfaring med at anvende data fra IoT-devices til at fejlfinde på tekniske installationer og til overvågning af indeklimaet. 

Der findes flere dygtige IoT-leverandører, der kan anbefales i arbejdet med energiledelse. Det drejer sig blandt andet om:

Energipolitik

En del af et succesfuldt energiledelsessystem i organisationen er en robust energipolitik, som ledelsen i organisationen forpligtiger sig til.

Det er afgørende, at ledelsen vedtager en energipolitik for at skabe et solidt fundament for forankring i organisationen, der samtidig sikre en målsætning for energiarbejdet. 

Vi har erfaringer med at lave simple, overskuelige energipolitikker, hvor blandt andet krav til indeklima, drift af større energianlæg og indkøb af serviceydelser indgår.