Silkeborg Kommune sætter fart på energiledelsen
CASES
Landbrug & Fødevarer valgte at sammentænke ISO50001 Energiledelse og en DGNB drift certificering

Med en kombination af ISO50001 og DGNB Drift (også kaldet DGNB Bygninger i drift) har Landbrug & Fødevarer skabt en række synergier i arbejdet med en struktureret og datadrevet tilgang til bæredygtighed i bygningsdriften.

Datadrevet tilgang til en bæredygtig bygningsdrift

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer ejer og udvikler 120.000 m² ejendomme til blandt andet erhvervsudlejning i primært Aarhus og København.

I arbejdet med bæredygtighed i bygningsdriften har Landbrug & Fødevarer valgt at anvende rammeværktøjet for DGNB Drift. Værktøjet er et transformations- og ledelsesværktøj, der har et primært fokus på at reducere CO2-udledningen fra bygningsdriften. Landbrug & Fødevarer har ønsket at have en datadrevet tilgang til en mere bæredygtig bygningsdrift på både det operationelle og strategiske niveau.

DGNB Drift

Implementering af DGNB Buildings in Use i kombination med datadrevet ISO50001 energiledelse er en succes for os! Tilgangen giver et godt strategisk og operationelt fundament for at holde fokus på den bæredygtige udvikling af vores ejendomsportefølje.

Vi er meget tilfredse med samarbejdet med 4B Consulting, der har respekt om vores virksomhed, men samtidig tør at udfordre os

Thomas Funch-Hansen, Direktør for Ejendomme
Landbrug & Fødevarer F.m.b.a.

Energisyn blev erstattet med ISO-certificeret energiledelse

Landbrug & Fødevarer har valgt at erstatte det obligatoriske energisyn med et ISO-certificeret energiledelsessystem (ISO50001), der samtidig vil skabe en række synergier til DGNB Drift.

4B Consulting udarbejdede sammen med Landbrug & Fødevarer en samlet plan for projektet. Projektplanen indeholder blandt andet en strategi for integration og anvendelse af stam- og forbrugsdata, udarbejdelse af en bæredygtig porteføljestrategi og operationelle værktøjer til dokumentation m.m..

analyseplatform har efter få måneder verificeret markante energi- og CO2-besparelser

Efter få måneder har Landbrug & Fødevarer fået opbygget en dataanalyseplatform ved Ento, hvor forbrugsdata fra den nationale Datahub samt forbrugsdata fra vand- og varmeværker er blevet integreret. Analyserne har allerede medført indsatser, der har givet verificerede besparelser på over 400.000 kr./år.  og ca. 50 tons CO2 om året.

Læs også vores indsigt om hvordan kunstig intelligens sikrer energieffektiviteten af en bygningsportefølje.

Kontakt

Jakob Nørby
Tlf: 6128 9861
jn@4bc.dk