Silkeborg Kommune sætter fart på energiledelsen
CASES
Silkeborg Kommune har intensiveret energiledelsesarbejdet med en ny datadreven tilgang

Igennem flere år har Silkeborg Kommune arbejdet strategisk med at investere i nye energitiltag. Det naturlige næste skridt var at implementere energiledelse i organisationen. En indsats som 4B Consulting hjalp med at skabe et fundament for.

Databaseret energiledelse som en strategisk indsats

Silkeborg Kommune er blandt Danmarks 10 største kommuner, og drifter og vedligeholder ca. 450.000 m². 

Igennem mange år har kommunen investereret strategisk i energibesparelser og indeklimaforbedringer. Tilgangen har løftet kommunens generelle stand væsentligt. Arbejdet med energiledelse er efterfølgende blevet igangsat, som en naturlig forlængelse og forsikring af investeringerne. 

Indsatsen er fokuseret til den kommunale bygningsportefølje, men samtænkes i øvrigt med andre grønne initiativer i kommunen.

Webapp udviklet til kommunens energiledelsesindsats

Det har været uvurderligt for os at have 4B Consulting til at hjælpe os med at starte vores energiledelsesarbejde op. 

Vi har i mange år arbejdet med energibesparelser, men 4B Consulting har flyttet os i en endnu mere datadrevet og handlingsorienteret retning.

4B Consultings tilgang og kompetencer favner på imponerende vis både den operationelle, taktiske og strategiske tilgang til energiledelse.  

Lars Thygesen, Funktionsleder, Energi & Vedligehold
Silkeborg Kommune

Lean-møder gav mulighed for at prioritere indsatsen bedre

I projektet har vi analyseret hvilke værktøjer og indsatser, der vil give den største værdi for energiledelsesteamet.

I projektet blev der taget initiativ til Lean-inspirerede planlægningsmøder for at kunne prioritere indsatsen i teamet. Møderne var designet efter en kombination af Lean-principper og Plan-Do-Check-Act metodikken. Prioriteringen blev foretaget med baggrund i indsigter fra automatiske og manuelle dataanalyser af energispild, strafafgift, fald i solcelleperformance, m.v.

Uddannelse er en hjørnesten til at drive en effektiv energiledelse

Vi planlagde uddannelsessessioner med fokus på handlinger, der kunne forbedre energieffektiviteten med det samme. Kurserne havde bl.a. fokus på en mere energirigtig drift af varme-, ventilations- og automatikanlæg.

Digitalisering forbedrer effektiviteten af medarbejdernes indsats i marken

Til at understøtte den strukturerede tilgang til at forbedre energipræstationen, blev en webapp udviklet og implementeret. Webapp’en har som formål at effektivisere arbejdet med at registrere, justere og forbedre driften af de tekniske anlæg. Vi har –med input fra Silkeborg Kommune – udviklet App’en.

Kontakt

Jakob Nørby
Tlf: 6128 9861
jn@4bc.dk