PROJEKTLEDELSE OG STRATEGISK RÅDGIVNING​

Vi hjælper større ejendomsbesiddere og driftsorganisationer med at arbejde strategisk med digitalisering i relation til bæredygtighed. Det skaber både et økonomisk og miljømæssigt afkast.
4b consulting - datadrevet energiledelse og DGNB

Implementering af Energiprojekter

Vi har over 10 års erfaring med implementering af energiprojekter i bygninger i drift fra både større projekter til over 100 mio. kr. og mindre projekter med fx CTS-justeringer.

Vores fokus er at sikre en god forberedelse og en kombination af en operationel og strategisk tilgang til projektet:

  • Hvilken udbudsstrategi skal vi bruge? 
  • Kan bygningen fortsat anvendes under implementeringen? 
  • Er der andre energiprojekter der bør udføres samtidig?

Se mere om de projekter, som Jakob tidligere har gennemført på hans LinkedIn-profil

åbne data til energiforbedringer

I Danmark har vi mange åbne datakilder, der kan være med til forklare energiforbrugets udvikling og data der kan danne grundlag for en solid energihandleplan.

I 4B Consulting har vi adgang til Energistyrelsens EMOData-service, hvor kan man få adgang til en række forskellige data fra energimærkningsordningen – fx data om energimærkningstiltag. Data der ikke nødvendigvis er opdaterede eller korrekte, men fortsat kan anvendes efter en simpel datavask.

Bæredygtig forretningsudvikling

I løbet af 2022 gennemførte 4B Consulting ApS en række rådgivningsforløb for SMV’er i byggebranchen med fokus på at anvende bæredygtighed som løftestang for forretningsudvikling. Projektet var forankret under We Build Denmark.

Sammen med den enkelte virksomhed sørger vi for at definere hvordan bæredygtighed kan anvendes strategisk i udviklingen af forretning, og samtidig sikre en retvisende dokumentation af data for den bæredygtige udvikling. 

 

Evalueringsscore af 4B Consultings rådgivning om forretningsudvikling i projektet “Sammen om bæredygtigt byggeri” under We Build Denmark:

4B Consulting opnår fremragende evalueringsscore

Et udvalg af projekter, som vores team bl.a. har erfaringer fra:

CASES

Danmarks måske største energieffektiviseringsprojekt med en samlet projektsum på 1 mia. kr. fordelt på 1 mio. m².

CASES

Udførelse af tværmagistratsligt energirenoveringsprojekt med en samlet projektsum på 300 mio. kr. 

CASES

Implementering af energiprojekt med fokus på renovering af tekniske installationer med et samlet budget på 120 mio. kr.