case_banner_rh
CASES
Strategisk rådgivning for Region Hovedstaden på energiprojekt til 1 mia. kr.

I Region Hovedstaden skal der investeres 1 mia. dk. i energieffektive projekter. Projektet skal bidrage til regionens mål om en fossilfri el- og varmesektor i 2035.

Danmarks største energiprojekt

I Region Hovedstadens energiprojekt skal der implementeres energieffektive tiltag for mere end 1 mia. kr. Tiltagene er blevet kortlagt på en bygningsportefølje på mere end 1,5 mio. m2.

Vi har i samarbejde med DEM A/S haft ansvaret for projektledelsen og den strategiske rådgivning for samlet 750.000 m2 af regionens ejendomsportefølje. I projektet har der været fokus på at inddrage driftspersonalets viden om ejendommens tekniske installationer og i sammenhæng med anvendelse af energidata fra ejendommen. Derudover har projektet gjort anvendelse af at indhente data via IoT-sensorer til at kontrollere funktionaliteten af mekaniske ventilationsanlæg, naturlig ventilation og varmesystemer.

Projektet indeholder en høj grad af samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde, hvor viden fra brugere, driftspersonalet, rådgivere og entreprenører bliver inddraget tidligt for at få den rette viden i spil rettidigt.

Kontakt

Jakob Nørby
Tlf: 6128 9861
jn@4bc.dk

Læs mere om Energiprogram 2025

Region Hovedstadens ambitiøse energiprojekt skal bidrage til regionens CO2-målsætninger