Holstebro Kommune anvender data til at reducere energiforbruget
CASES
I Holstebro Kommune åbner kunstig intelligens op for store tidsmæssige, økonomiske og CO2-besparelser

Med en tydeligt ønske om at frigive mere tid til andre krævende vedligeholdelsesopgaver, har 4B Consulting sammen med Fælles Ejendomscenter ved Holstebro Kommune implementeret en anden tilgang til arbejdet med energiforbedringer og CO2-reduktioner.

Fokus på at anvende tilgængelige data til at lette bygningers klimaaftryk

Holstebro Kommune er en gennemsnitlig dansk kommune med en bygningsportefølje på over 350.000 m². Kommunen har igennem mange år opsamlet energidata via et ældre energiregistreringssystem, men havde behov for, at arbejdet med energiforbedringer blev gentænkt for at frigive tid til driftspersonalet, og samtidig sikre robuste energibesparelser.

I slutningen af 2021 lavede Holstebro Kommune en strategi for, hvordan arbejdet kunne udføres fremover ved bedre brug af data fra forsyningsværkerne og større fokus på at anvende nye kendte teknologier til at reducere CO2-udledningen fra bygningerne og samtidig frigive tid til andre opgaver. I den forbindelse var det naturligt at samarbejde med 4B Consulting, der bidrog med kompetent rådgivning for at skræddersy projektet til kommunens behov og ønsker.

Vi har tidligere brugt al for lang tid på at lave manuelle analyser og kvalitetssikring af forbrugsdata.

I samarbejdet med 4B Consulting er vi lykkedes med at skabe et robust energiledelsessystem med simple politikker og klar organisering. Vi har haft stor succes med at forbedre vores processer ved hjælp af nye teknologier.

Vi er meget tilfredse med det samarbejde, som vi har med 4B Consulting, der har en rigtig god strategisk og operationel tilgang.

Yonas Meshaima, Energiteknolog
Holstebro Kommune

Paralelle forløb gav succeser at bygge videre på

Med hjælp fra 4B Consulting arbejdede Holstebro Kommune med parallelle forløb for integration af forskellige datakilder direkte fra forsyningsselskaberne, løbende implementering af energiforbedringer og organisatorisk udvikling omkring energiledelsen.

integreret direkte fra forsyningsselskaberne
+ 0 målere

Strategien gav løbende succeser i form af verificerede CO2-og energibesparelser via Ento Labs‘ AI-platform, og samtidig blev der frigivet tid til driftspersonalet, der tidligere havde brugt tid på manuelle analyser af energisparepotentialet og kvalitetssikring af data fra egne målere.

Læs mere i artikel fra KL (Kommunernes Landsforening).

Gentænkning af dataanvendelse gav markante CO2- og energibesparelser

Med fokus på at anvende tilgængelige data fra bl.a. Datahubben, Vestforsyning og Energistyrelsen, og opbygning af strukturer og processer, har Holstebro Kommune opnået en CO2- og energibesparelse på mere 400.000 kr./år i løbet af få måneder, og samtidig fået styr på de nemmest tilgængelige forbrugsdata svarende til over 85% af alle forbrugsdata. Slutteligt har den datadrevne tilgang til energiledelse reduceret de manuelle analyser markant, så driftspersonalets tid kan bruges til mere værdiskabende opgaver for borgerne.

Kontakt

Jakob Nørby
Tlf: 6128 9861
jn@4bc.dk

AI-verificerede energibesparelser
+ 0 kr./år