DGNB BUILDINGS IN USE

DGNB Buildings in Use – også kaldet DGNB Bygninger i drift på dansk – kan bruges som et rammeværktøj til at sikre bæredygtigheden i bygningsdriften.

Vi fokuserer på, hvordan en datadrevet tilgang kan understøtte en bæredygtighedscertificering. Vi arbejder med en strategisk tilgang til  data, kendte teknologier og mennesker.

4b consulting - datadrevet energiledelse og DGNB

DGNB Bygninger i drift

Bæredygtighedscertificeringen, DGNB Buildings in Use, er et transformerings- og management værktøj med fokus på CO2-reduktion, driftsøkonomi og bygningens brugere.

Ordningen sikrer en løbende kvalitetssikring gennem recertificering af driftsorganisationens arbejde med bæredygtighed.

Certificeringen øger samtidig de kommercielle muligheder for en bygningsejer ved at tiltrække nye lejere/brugere.

DGNB-manualen kan downloades ved Green Building Council

+ 0
bygningsareal på vej mod DGNB-certifcering

Climate Action Roadmap

Et fokuspunkt i DGNB-rammeværktøjet, Buildings in Use, er en Climate Action Roadmap, der viser vejen mod CO2-neutralitet for bygningsdriften. Værktøjet anvendes strategisk til planlægning og prioritering af identificerede initiativer.

EU taksonomi

EU er ved at udforme en såkaldt taksonomiordning, der har til formål at definere, hvornår en økonomisk aktivitet kan kaldes bæredygtig. Taksonomiordningen har desuden til formål at skabe fælles rammer for at tale om dokumenteret bæredygtighed.

DGNB Buildings in Use kan i store træk anvendes som et dokumentationsværktøj i forhold til EU taksonomien. Med andre ord så kan en DGNB-certificering dokumentere den fælles EU-forståelse for bæredygtighed som begreb.

Green Building Council har udgivet en guide for EU-taksonomien i relation til DGNB Buildings in Use.

Porteføjlestrategi

For bygningsejere med en større bygningsportefølje, vil det ofte være relevant at arbejde med en samlet strategi for hele porteføljen.

I strategien vil man typisk beskrive og redegøre for bæredygtige elementer – ud fra både et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv. 

Når strategien skal udarbejdes kunne man fx stille følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan vi sikre ejendommenes langsigtede værdi?
  • Hvilke initiativer skal vi igangsætte for at sænke drifts- og vedligeholdelsesomkostninger?  
  • Hvilke krav til indeklima kan vi stille nu – og ved fremtidige ombygninger? 
  • Hvordan sikrer vi det kloge materialevalg i renoveringssager?
  • Skal biodiversitet være et centralt element i strategien?
  • Ønsker vi et igangsætte initiativer, der forbedrer brugernes sundhed, trivsel og produktivitet?

Transformations- og ledelsesværktøj

DGNB Buildings in Use bliver ofte anvendt som et transformationsværktøj af driftsorganisationen, da det skaber nogle gode rammer for arbejdet med bæredygtighed i bygningsdriften.

Manualen behandler følgende kriterier:

DGNB Bygninger i drift