case-banner_horsk
CASES
Hørsholm Kommune har fået etableret en fuldtudbygget AI-platform til at drive et effektivt handlings- og databaseret energiledelsessystem

På under 1½ år er det lykkedes Hørsholm Kommune at skabe et handlingsorienteret energiledelsessystem, der efter få måneder har genereret verificerede energibesparelser på over 1 mio. kr. om året.

har skabt en signifikant grøn forskel på få måneder

I Hørsholm Kommune er en almindelig dansk kommune med en bygningsportefølje på ca. 120.000 m². I kommunen havde man igennem flere år ledt efter et handlingsorienteret energiledelsessystem, der såvel teknisk som organisatorisk kunne skabe en reel grøn forskel.

I midten af 2021 indgik Hørsholm Kommune to parallelle aftaler med Ento Labs og 4B Consulting med en ambition om at få etableret et velfungerende energiledelsessystem, der var tilpasset kommunens organisatoriske opbygning. 4B Consulting fik til opgave at tilpasse systemet det tekniske og organisatoriske setup i kommunen. Samtidig bidrog 4B Consulting med kompetent viden om energirigtig drift af tekniske anlæg med afsæt i dataanalyser af forbrugsdata.

sparet ved data- og handlingsbaseret energiledelse
+ 0 kr./år

Tidligere har vi brugt unødvendig lang tid på at lave manuelle analyser af vores forbrugsdata, der sjældent førte til reelle handlinger. 

Sammen med 4B Consulting er vi nu lykkedes med at skabe et robust energiledelsessystem, der både teknisk og organisatorisk fungerer fantastisk for os! 

Vi har igennem hele forløbet været meget tilfredse med 4B Consulting, der også på imponerende vis har rykket vores mindset i arbejdet med digitalisering og grøn omstilling.

Dennis Sonne Mogensen, Energileder
Hørsholm Kommune

Overraskende mange tilgængelige energidata

4B Consulting kortlagde mulighederne for at indhente forbrugsdata direkte fra forsyningsselskaberne for el, varme og vand. Kortlægningen gav et overraskende resultat, da der var store mængde værdifulde forsyningsdata på timeniveau at anvende i arbejdet med energiledelse.

Ved at anvende de historiske forbrugsdata i kombination med intelligente dataanalyser, har Hørsholm Kommune prioritere indsatsen med at forbedre energieffektiviteten mest muligt. En historie som KL (Kommunernes Landsforening) også har bragt i denne artikel.

Store CO2- og energibesparelser at hente når data fører til handlinger

Med operationel og handlingsorienteret tilgang til arbejdet med databaseret energiledelse, er Hørsholm Kommune lykkedes med at skabe energibesparelser på over 1 mio. kr. om året. 

Kontakt

Jakob Nørby
Tlf: 6128 9861
jn@4bc.dk