GRØN DIGITAL OMSTILLING AF SERVICEFORRETNING

For ventilations- og kølevirksomheden Pacco A/S har vi i samarbejde med DEM ydet strategisk rådgivning til at implementere en digital, grøn forretningsmodel i Paccos serviceforretning

NÅR SERVICEFORRETNINGEN BLIVER DATADREVET OG BÆREDYGTIG

I projektet blev der arbejdet med en ny grøn forsyningskæde, hvor det forudbestemte service skulle transformeres til en tilstandsbaseret service.

Projektet viste markante energi- og CO2-besparelser ved at anvende nye teknologier som IoT og kontinuerlig dataanalyse til at målrette kundernes serviceopgaver. Tidligt i projektet blev der fastlagt en bæredygtig roadmap frem mod 2030 for den nye grønne forretningsmodel. Roadmappet blev understøttet af relevante Verdensmål, der vil understøtte Paccos nye bæredygtige forretningsmodel.

4B Consulting ApS er godkendte konsulenter, og kan hjælpe jer med at digitalisere jeres serviceforretning ved at kigge på mulighederne for at erstatte jeres kerneydelse med en digital tilgang, hvor blandt andet IoT og Machine Learning kan være relevante værktøjer.

FÅ STØTTE TIL DIN GRØNNE DIGITALE OMSTILLING

Hvis du arbejder i en SMV (Små-Mellemstor-Virksomhed) kan du få et tilskud på op til 100.000 kr. til digitalisering af din virksomhed under erhvervsstøtteordningen, SMV:Digital.
"4B Consulting ApS har udført et meget professionelt arbejde, hvor vi har været trygge i hele forløbet. Vores medarbejdere har i projektet både fået de rette værktøjer til at anvende forretningsmulighederne inden for IoT, og fået en meget værdifuld viden om hvilke faktorer og faldgruber, som vi skal have ekstra opmærksomhed på"
Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak